Postgraduální diabetologický seminář Brno

Pořádaný pod záštitou ČDS, dle Stavovského předpisu ČLK č.16, Certifikovaný OSL ČLK Brno-město 9 kredity
Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně Diabetologické centrum II. interní klinika, přednosta prof. MUDr. Bohuslav Kianička, Ph.D. Pekařská 53, 656 91 Brno
Odborný garant akce: MUDr. Jindřich Olšovský, PhD., e-mail: jindrich.olsovsky@fnusa.cz

GALERIE - Dia brno 2023

Partneři akce

Hlavní partneři

Zlatý partner

Stříbrný partner

Bronzový partner

KONTAKT

Seminář organizuje:
LION MEDIA s.r.o.
IČ: 276 64 937
Tel.: 775 553 611
Email: info@diabrno.cz

Seminář je pořádaný pod záštitou ČDS
Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně
Diabetologické centrum
II. interní klinika, přednosta prof. MUDr. Bohuslav Kianička, Ph.D.
Pekařská 53, 656 91 Brno