XXVII. postgraduální diabetologický seminář Brno

31. 3. - 1. 4. 2023 | Quality Hotel Brno Exhibition Center

Pořádaný pod záštitou ČDS, dle Stavovského předpisu ČLK č.16, Certifikovaný OSL ČLK Brno-město 9 kredity
Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně Diabetologické centrum II. interní klinika, přednosta prof. MUDr. Bohuslav Kianička, Ph.D. Pekařská 53, 656 91 Brno
Odborný garant akce: MUDr. Jindřich Olšovský, PhD., e-mail: jindrich.olsovsky@fnusa.cz

Dovolujeme si Vás pozvat na XXVII. postgraduální diabetologický seminář Brno 2023, který se koná 31.3. – 1.4. 2023 v kongresové hale hotelu Quality Hotel Exhibition Center (bývalý Hotel Holiday Inn), Křížkovského 20, Brno.

Akce je pořádána pod záštitou ČDS a je zařazena do systému kontinuálního vzdělávání lékařů ČLK. Věříme, že přijmete naše poznání k aktivní účasti na tomto semináři, který pro Vás bude přínosem z odborného i společenského hlediska.

Těšíme se na setkání s Vámi.

program

Pátek 31. 3. 2023

15:00 / Zahájení semináře

15:10 – 17:20 / 1. blok přednášek

Himmelová K.: Well-being pro diabetiky i diabetology (přednáška je sponzorována firmou
sanofi-aventis)
Souček M.: Hypertenze v mládí není benigní
Kianička B.: Využití cholangioskopie SPYGLASS v diagnostice a terapii pankreato-
biliárních onemocnění
Škrha J. sen.: Současný pohled na novou klasifikaci diabetu
Škrha J. jun.: Moderní doporučení pro terapii DM 2. typu
Šoupal J.: Jaké technologie máme v současnosti k dispozici v diabetologii

17:20 – 17:50 / Přestávka

17:50 – 19:50 / 2. blok přednášek

Kubíčková M. : Kdy je čas na perorální semaglutid (přednáška je sponzorována firmou
Novo Nordisk)
Kvapil M.: Toxická obezita: evidence, hypotéza nebo axiom? Obézní otázky a hubené
odpovědi
Šmahelová A.: Obezita jako rizikový faktor kognitivních poruch diabetiků
Svačina Š.: Dlouhodobá léčba obézních diabetiků inkretinovými analogy
Haluzík M.: Léčba obezity u DM 1. typu
Paseka T.: Metabolická chirurgie jako léčba DM 2. typu (spoluautoři:J. Vrbka, J. Hanuš , P.Musilová)

Večeře

Sobota 1. 4. 2023

8:30 – 10:00 / 1. blok přednášek

Žák P.: Současné možnosti a novinky v inzulínové terapii
Pecová J.: Diabetická noha – novinky v možnostech lokální terapie diabetických ulcerací
Olšovský J. : Empagliflozin – začalo to cukrem (přednáška je sponzorována firmou
Boehringer Ingelheim)

10:00 – 10:30/ Přestávka

10:30 – 12:00 / 2. blok přednášek

Bělobrádková J. : Když diabetes zasáhne srdce i ledviny
Stránský O.: Endokrinní komplikace moderní onkologické léčby
Adamíková A.: Vývoj léčby DM1 v graviditě: čtvrté těhotenství diabetičky 1.typu
(kazuistika).

12.00 / Zakončení semináře

Oběd

registrace

Registrační poplatek 300,- Kč bude hrazen na místě.

Partneři akce

Hlavní partneři

Zlatý partner

Stříbrný partner

Bronzový partner

GALERIE - Dia brno 2022

KONTAKT

Seminář organizuje:
LION MEDIA s.r.o.
IČ: 276 64 937
Tel.: 775 553 611
Email: info@diabrno.cz

Seminář je pořádaný pod záštitou ČDS
Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně
Diabetologické centrum
II. interní klinika, přednosta prof. MUDr. Bohuslav Kianička, Ph.D.
Pekařská 53, 656 91 Brno