XXVI. postgraduální diabetologický seminář Brno 2022
18. - 19. 3. 2022

Program semináře

PÁTEK 18. 3. 2022
15.00
Zahájení semináře
15.15 - 16.00
sympozium firmy Novo Nordisk:
Bezpečně a spolehlivě k dobré kompenzaci diabetu


Linhart A.:
Kardiovaskulární benefity semaglutidu
Krystyník O.:
Jak prodloužit čas v TIR
 
16.00 - 17.20
1. blok přednášek
17.50 - 19.50
2. blok přednášek
Škrha J.:
Co nám přinesl COVID do diabetologie
Žák P.:
Jaké postavení má inzulín v současné léčbě diabetu (přednáška je sponzorovaná firmou Sanofi Aventis)
Šmahelová A.:
Obezita jako rizikový faktor kognitivních poruch diabetiků
Olšovský J.:
Glifloziny "Jak se daří realizovat doporučené postupy v reálné klinické praxi" (přednáška je sponzorovaná firmou Boehringer Ingelheim)
Svačina Š.:
Dnešní a budoucí možnosti farmakoterapie obezity u diabetiků
Haluzík M.:
Léčba inzulínem, novinky a perspektivy
Kianička B.:
Inhibitory protonové pumpy
Kvapil M.:
Kognitivní zkreslení v diabetologii
přestávka (17.20-17.50)
 
Souček M.:
DM a KV komplikace
 
 
Šoupal J.:
Screening srdečního selhání v ambulanci diabetologa
 
 

 
VečeřeSOBOTA 19. 3. 2022
8.30 - 10.00
1. blok přednášek
10.30 - 12.30
2. blok přednášek
Hofírek I.:
Neintervenční terapie choroby periferních tepen
Bělobrádková J.:
Autonomní neuropatie GIT: aktuální možnosti diagnostiky a terapie
Pecová J.:
Lokální terapie rány u sy DN
Adamíková A.:
Moderní technologie a edukace (+kazuistika)
Stránský O.:
Uzly štítné žlázy v praxi
Olšovský J.:
IR, role pioglitazonu v léčbě DM 2. typu
přestávka (10.00-10.30)
 
12.00
Zakončení semináře

 
 

 
Oběd

historie
pořadatel
program
partneři
přednášející
registrace
fotogalerie
zhodnocení
Novo Nordisk
Mundipharma
Sanofi - Aventis
Ostatní partneři
Diabetes 2021
Diabetes 2019
Diabetes 2018
Diabetes 2017
Diabetes 2016
Diabetes 2015
Diabetes 2014
Diabetes 2013
Diabetes 2012
Diabetes 2011
Diabetes 2010
Diabetes 2009
Diabetes 2008
Diabetes 2007
Diabetes 2006
Diabetes 2005
Diabetes 2004
Diabetes 2003
Diabetes 2002