XXV. postgraduální diabetologický seminář Brno 2020
20. - 21. 3. 2020

Program semináře

PÁTEK 20. 3. 2020
13.00 - 15.00
Registrace účastníků
15.00
Zahájení semináře
15.15 - 16.00
sympozium firmy Novo Nordisk:

Flekač M.:
Potenciál přípravku Ozempic® z pohledu nových doporučení
Horová E.:
Potenciál přípravku Tresiba® u aktivních diabetiků 1. typu
 
16.00 - 17.20
1. blok přednášek
17.50 - 19.40
2. blok přednášek
Haluzík M.:
Nefroprotektivní účinky nových antidiabetik
Žák P.:
Toujeo: Nová data, nové benefity pro klinickou praxi - přednáška je sponzorovaná firmou Sanofi Aventis
Souček M.:
Vaskulární věk – můžeme ho ovlivnit?
Račická E.:
Metformin - nové poznatky
Bednařík J.:
Bolestivá diabetická neuropatie
Pichlerová D.:
Bariatrie - kazuistika
Šmahelová A.:
Double diabetes
Svačina Š.:
Akutní infekce a diabetes
přestávka (17.20-17.50)
 
Kvapil M.:
Jak by mohly nejnovější technologie změnit diabetologii
 
Večeře

 
 SOBOTA 21. 3. 2020
8.30 - 10.00
1. blok přednášek
10.30 - 12.30
2. blok přednášek
Doležalová B.:
Jak využít maximum z kombinace inzulínu a GLP1-RA
Bělobrádková J.:
Pregestační diabetes
Prázný M.:
Technologie v diabetologii- kde jsme nyní a co bude dál
Adamíková A.:
Parvovirová infekce v graviditě diabetičky 1. typu
Šoupal J.:
Implantabilní CGM – kdy, komu a jak
Olšovský J.:
Předoperační příprava diabetika
Hanák L.:
Diabetická retinopatie
Stránský O.:
Endokrinní příčiny poruch fertility
přestávka (10.00-10.30)
 
Andrysík T.:
Incidentalomy nadledvin
 
 

12.30
Zakončení semináře

 
 

 
Oběd

historie
pořadatel
program
partneři
přednášející
registrace
fotogalerie
zhodnocení
Novo Nordisk
Sanofi - Aventis
Diabetes 2019
Diabetes 2018
Diabetes 2017
Diabetes 2016
Diabetes 2015
Diabetes 2014
Diabetes 2013
Diabetes 2012
Diabetes 2011
Diabetes 2010
Diabetes 2009
Diabetes 2008
Diabetes 2007
Diabetes 2006
Diabetes 2005
Diabetes 2004
Diabetes 2003
Diabetes 2002