XXV. postgraduální diabetologický seminář Brno 2021
4. - 5. 6. 2021

Program semináře

PÁTEK 4. 6. 2021
13.00 - 15.00
Registrace účastníků
15.00
Zahájení semináře
15.15 - 16.00
sympozium firmy Novo Nordisk:
Bezpečně a včas v léčbě diabetu


Flekač M.:
Rozšíření možností včasné léčby DM 2. typu

Horová E.:
Potenciál přípravku Tresiba u aktivních diabetiků 1. typu

 
16.00 - 17.20
1. blok přednášek
17.50 - 19.40
2. blok přednášek
Souček M.:
Vaskulární věk – můžeme ho ovlivnit?

Žák P.:
Toujeo: Nová data, nové benefity pro klinickou praxi

(přednáška je sponzorovaná firmou Sanofi Aventis)

Bednařík J.:
Bolestivá diabetická neuropatie

Račická E.:
Metformin a střevo

Šmahelová A.:
Double diabetes

Šoupal J.:
Implantabilní CGM – kdy, komu, jak

Haluzík M.:
Nefroprotektivní účinky nových antidiabetik

Svačina Š.:
Akutní infekce a diabetes

přestávka (17.20-17.50)
 
Olšovský J.:
Jak může empagliflozin zlepšit prognózu pacienta s DM 2. typu se srdečním selháním

(přednáška je sponzorovaná firmou Boehringer Ingelheim)

 
Večeře

 
 SOBOTA 5. 6. 2021
8.30 - 10.00
1. blok přednášek
10.30 - 12.30
2. blok přednášek
Doležalová B.:
Fixní nebo volná kombinace basálního inzulínu a GLP-1RA

Bělobrádková J.:
Pregestační diabetes

Prázný M.:
Technologie v diabetologii - kde jsme nyní a co bude dál

Adamíková A.:
Parvovirová infekce v graviditě diabetičky 1. typu

Došková H:
Diabetická retinopatie

Olšovský J.:
Předoperační příprava diabetika

přestávka (10.00-10.30)
 
Stránský O.:
Endokrinní příčiny poruch fertility

 
 
Andrysík T.:
Incidentalomy nadledvin

 
 

12.30
Zakončení semináře

 
 

 
Oběd

historie
pořadatel
program
partneři
přednášející
registrace
fotogalerie
zhodnocení
Novo Nordisk
Mundipharma
Sanofi - Aventis
Online vysílání
Ostatní partneři
Diabetes 2021
Diabetes 2019
Diabetes 2018
Diabetes 2017
Diabetes 2016
Diabetes 2015
Diabetes 2014
Diabetes 2013
Diabetes 2012
Diabetes 2011
Diabetes 2010
Diabetes 2009
Diabetes 2008
Diabetes 2007
Diabetes 2006
Diabetes 2005
Diabetes 2004
Diabetes 2003
Diabetes 2002