DIABETOLOGICKÉ A EDUKAČNÍ CENTRUM

ve FN u sv. Anny v Brně

Pracoviště funguje jako diabetologické centrum s komplexní péčí o nemocné s diabetem s návazností na veškeré odborníky k diagnostice a terapii diabetických komplikací. Poskytuje jak ambulantní, tak lůžkové služby. Centrum bylo zřízeno z iniciativy České diabetologické společnosti v r. l995 při II. interní klinice jako jedno z 11 center v ČR za podpory MZ v rámci národního diabetologického programu. V roce l998 bylo zřízeno MZ ve FN Metabolické centrum (diabetologie, obezitologie).

MUDr. Jindřich Olšovský, Ph.D.
vedoucí Diabetologického centra
  MUDr.Jindřich Olšovský  
historie
pořadatel
program
partneři
přednášející
registrace
fotogalerie
zhodnocení
Novo Nordisk
Diabetes 2019
Diabetes 2018
Diabetes 2017
Diabetes 2016
Diabetes 2015
Diabetes 2014
Diabetes 2013
Diabetes 2012
Diabetes 2011
Diabetes 2010
Diabetes 2009
Diabetes 2008
Diabetes 2007
Diabetes 2006
Diabetes 2005
Diabetes 2004
Diabetes 2003
Diabetes 2002