Současnost II. Interní kliniky

II. interní klinika FN u sv. Anny v Brně zajišťuje péči o sektor a dále specializovanou péči o pacienty diabetologické, nefrologické, kardiologické a pacienty s onemocněním gastroenterologickým, revmatologickým, endokrinním a poruchami metabolismu.

Toto rozsáhlé spektrum pacientů nám umožňuje sledovat základní rizikové faktory kardiovaskulárních a metabolických chorob a účinně zasahovat do jejich ovlivnění. Obezita, inzulinová rezistence, hypertenze, dyslipidémie a nově také zvýšená hladina leptinu často existují společně jako tzv. metabolický syndrom X. Která z těchto navzájem souvisejících abnormalit je příčinná, je zajímavá otázka. Vezmeme-li v úvahu, že diabetes a hypertenze se vyskytuje u 5% populace ve věku 25-64 let, je v naší populaci přibližně 275 tisíc osob s výskytem obou těchto onemocnění. Uvědomíme-li, že současný výskyt diabetes a hypertenze je ve věkové skupině nad 64 let minimálně 10 %, znamená to dalších 180 tisíc z 1,8  mil. obyvatel starších 64 let. Souhrnně lze tedy říci, že diabetem a hypertenzí trpí v současné době minimálně 450 tisíc osob v ČR. Tato čísla s výskytem dalších rizikových faktorů určují další směr II. interní kliniky. Proto preventivní, diagnostické a léčebné úsilí bude zaměřeno především na problematiku metabolického syndromu a to v ambulantní i nemocniční péči.

Taktéž ve výzkumné oblasti budeme pokračovat v diagnostice poruch autonomního nervového systému, který hraje důležitou, často dokonce klíčovou, roli u mnoha kardiovaskulárních a endokrinně-metabolických onemocnění. Budeme hledat další léčebné možnosti jak ovlivnit zvýšený tonus sympatického adrenergního nervového systému a na druhé straně snížený tonus parasympatického nervového systému.

V současné době máme dostatek teoretických znalostí a klinických zkušeností, abychom pacientům s metabolickým syndromem mohli účinně pomoci.

prof. MUDr. M. Souček, CSc
Přednosta II. interní kliniky
  Doc. MUDr. Heleny Němcová, CSc.  
Prof. MUDr. Jindřich Špinař, DrSc. prim. MUDr. Petr Svačina Ilona Růžičková
historie
pořadatel
program
partneři
přednášející
registrace
fotogalerie
zhodnocení
Novo Nordisk
Diabetes 2019
Diabetes 2018
Diabetes 2017
Diabetes 2016
Diabetes 2015
Diabetes 2014
Diabetes 2013
Diabetes 2012
Diabetes 2011
Diabetes 2010
Diabetes 2009
Diabetes 2008
Diabetes 2007
Diabetes 2006
Diabetes 2005
Diabetes 2004
Diabetes 2003
Diabetes 2002