Tradice postgraduálních diabetologických

seminářů v Brně

Diabetologické centrum II. interní kliniky FN u sv. Anny v Brně

Tradice brněnských postgraduálních diabetologických seminářů vznikla v r. 1996, kdy se poprvé sešli v hotelu Santon diabetologové z Brna a z nejbližšího okolí, aby vyslechli přednášky v podání předních českých diabetologů a odborníků jiných oborů.

V roce 1996 se v hotelu Santon poprvé sešlo 25 lékařů. Počet účastníků však neustále stoupal a seminář se proto mezi lety 1999 – 2001 přesunul do hotelu Atlantis. Moderní přednáškový sál s vyšší kapacitou umožnil účast podstatně vyššímu počtu posluchačů nejen z Brna a nejbližšího okolí, ale z celé republiky. Počet účastníků se pohyboval kolem 100 – 150 lékařů, jistě také díky tomu, že od r. 1999 byly brněnské semináře zařazeny do systému celoživotního vzdělávání lékařů a záštitu nad nimi převzala ČDS. Počet lékařů na semináři se ale opět zvýšil a od roku 2002 se seminář již tradičně koná v brněnském hotelu Holiday Inn. Tyto moderní a komfortní prostory díky své kapacitě opět zvýšily možný počet účastníků. V posledních letech se semináře každoročně zúčastní více než 200 lékařů. Seminář je organizačně zajištěn společností Lion Media za přispění celé řady farmaceutických firem, které se tradičně našeho semináře zúčastňují.

V letech 1999-2001 se seminář konal v hotelu Atlantis, jehož moderní přednáškový sál s vyšší kapacitou umožnil účast podstatně vyššímu počtu posluchačů nejen z Brna a nejbližšího okolí, ale z celé republiky. Počet účastníků se pohyboval kolem 100 – 150 lékařů, jistě také díky tomu, že od r. 1999 byly brněnské semináře zařazeny do systému celoživotního vzdělávání lékařů a záštitu nad nimi převzala ČDS.

Svou náplní se brněnské diabetologické semináře snaží doplňovat další významné české diabetologické akce tak, aby postihly co nejširší problematiku oblasti jak diabetologie, tak i ostatních medicínských oborů týkajících se zejména prevence a terapie diabetických komplikací se snahou o zaměření na možnost praktického využití získaných poznatků. Přednášejícími jsou tradičně nejvýznamnější diabetologové z pražských, ale i dalších diabetologických center (Hradec Králové, Břeclav, Zlín, Brno-Bohunice), i zkušení odborníci v oblastech kardiologie, nefrologie, obezitologie, angiologie, chirurgie, neurologie, oftalmologie, kožního lékařství i dalších oborů.

I v letošním roce se seminář koná v brněnském hotelu Holiday Inn. Předpokládaný celkový počet účastníků je asi 200 osob.

Jako pořadatel akce doufám, že Vás letošní program zaujme svým širokým tématickým rozsahem, tradičně kvalitními přednáškami renomovaných diabetologů i jiných odborníků i společenským programem.

Děkujeme všem zúčastněným farmaceutickým firmám za jejich podporu, stejně jako firmě Lion Media organizující seminář.

Těšíme se na setkání s Vámi,

MUDr. Jindřich Olšovský, Ph.D.
vedoucí Diabetologického centra
  MUDr.Jindřich Olšovský  
historie
pořadatel
program
partneři
přednášející
registrace
fotogalerie
zhodnocení
Novo Nordisk
Mundipharma
Sanofi - Aventis
Online vysílání
Ostatní partneři
Diabetes 2021
Diabetes 2019
Diabetes 2018
Diabetes 2017
Diabetes 2016
Diabetes 2015
Diabetes 2014
Diabetes 2013
Diabetes 2012
Diabetes 2011
Diabetes 2010
Diabetes 2009
Diabetes 2008
Diabetes 2007
Diabetes 2006
Diabetes 2005
Diabetes 2004
Diabetes 2003
Diabetes 2002