XXIV. postgraduální diabetologický seminář Brno 2019
22. - 23. 3. 2019

Program semináře

PÁTEK 22. 3. 2019
13.00 - 15.00
Registrace účastníků
15.00
Zahájení semináře
15.15 - 16.00
sympozium firmy Novo Nordisk: Perspektivy v léčbě DM v r. 2019

Olšovský J.:
Co přinese inzulín Tresiba u DM 1. typu v praxi
Šmahelová A.:
Co přinese inzulín Tresiba u DM 2. typu v praxi
Haluzík M.:
Ozempic – nová naděje v léčbě DM 2. typu
 
16.00 - 17.30
1. blok přednášek
18.00 - 19.40
2. blok přednášek
Škrha J.:
Diabetes mellitus a kouření
Karásek D.:
Komplexní léčba pacientů s DM 2. typu se zaměřením na diabetickou dyslipidemii – přednáška je sponzorovaná firmou Novatin
Kvapil M.:
Co všechno se můžeme o DM dozvědět z registru v ČR
Svačina Š.:
Současnost a budoucnost farmakoterapie obezity
Souček M.:
Hypoglykemie a KV riziko
Haluzík M.:
Léčba diabetu u onemocnění ledvin
Šmahelová A.:
Poruchy kognice, diabetes a rizikové faktory
Bělobrádková J.:
Léčba diabetu u onemocnění jater
přestávka (17.30-18.00)
 
Prázný M.:
Management rizika u euglykemické ketoacidózy
 
Večeře

 
 SOBOTA 23. 3. 2019
8.30 - 10.00
1. blok přednášek
11.00 - 13.00
2. blok přednášek
Olšovský J.:
KV onemocnění a diabetes
Adamíková A.:
Individualizace při intenzifikaci léčby DM 2. typu
Hofírek I.:
ICHDKK u diabetiků
Žák P.:
Nová doporučení pro léčbu diabetu 2. typu
Pecová J.:
Syndrom diabetické nohy
Andrysík T.:
Hyperkalcemie, nejčastější příčiny, diagnostika a léčba
10.00 - 10.30
sympozium firmy Sanofi Aventis:
Olšovský J. :
Kouzelník nejspíš nepříjde, ale princeznu už tady máme
13.00
Zakončení semináře

10.30 - 11.00
Přestávka

 
Oběd

historie
pořadatel
program
partneři
přednášející
registrace
fotogalerie
zhodnocení
Novo Nordisk
Novatin
Sanofi - Aventis
Astra Zeneca
Lilly
Ostatní partneři
Diabetes 2018
Diabetes 2017
Diabetes 2016
Diabetes 2015
Diabetes 2014
Diabetes 2013
Diabetes 2012
Diabetes 2011
Diabetes 2010
Diabetes 2009
Diabetes 2008
Diabetes 2007
Diabetes 2006
Diabetes 2005
Diabetes 2004
Diabetes 2003
Diabetes 2002