Seznam přednášejících


MUDr. Alena ADAMÍKOVÁ, Ph.D. 
MUDr. Tomáš ANDRYSÍK 
MUDr. Jana BĚLOBRÁDKOVÁ 
prof. MUDr. Martin HALUZÍK, DrSc. 
MUDr. Ivo HOFÍREK 
Doc. MUDr. David KARÁSEK, Ph.D. 
prof. MUDr. Milan KVAPIL, CSc., MBA 
prim. MUDr. Jindřich OLŠOVSKÝ Ph.D. 
MUDr. Jana PECOVÁ 
Doc. MUDr. Martin PRÁZNÝ, CSc., Ph.D. 
prof. MUDr. Miroslav SOUČEK, CSc. 
prof. MUDr. Štěpán SVAČINA, DrSc. 
prof. MUDr. Jan ŠKRHA, DrSc., MBA 
Doc. MUDr. Alena ŠMAHELOVÁ, Ph.D. 
MUDr. Petr ŽÁK 
historie
pořadatel
program
partneři
přednášející
registrace
fotogalerie
zhodnocení
Novo Nordisk
Novatin
Sanofi - Aventis
Astra Zeneca
Lilly
Ostatní partneři
Diabetes 2018
Diabetes 2017
Diabetes 2016
Diabetes 2015
Diabetes 2014
Diabetes 2013
Diabetes 2012
Diabetes 2011
Diabetes 2010
Diabetes 2009
Diabetes 2008
Diabetes 2007
Diabetes 2006
Diabetes 2005
Diabetes 2004
Diabetes 2003
Diabetes 2002