Zhodnocení

X. Postgraduálního diabetologického semináře

BRNO 2005

18. - 19. 2. 2005

Vážené dámy, vážení pánové,
dovolte, abychom Vám představili X. postgraduální diabetologický seminář, kterého se zúčastnili lékaři z celé České republiky.

DATUM A MÍSTO KONÁNÍ
18. - 19. 2. 2005
Hotel Holiday Inn Brno, Křížkovského 20, Brno

POŘADATEL SEMINÁŘE
Diabetologické centrum, II. interní klinika
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

POŘADATEL AKCE
ODBORNÝ GARANT
MUDr. Jindřich Olšovský

ORGANIZÁTOR
SPKM, s.r.o. reklamní a pořadatelská agentura
Ing. Martin Špaček

PARTNEŘI

generální partner:
Sanofi Aventis

hlavní partneři:
Berlin Chemie Menarini Group · Novo Nordisk · Roche · Servier

vedlejší partneři:
A. IMPORT. CZ · Abbott · Abbott Diabetes Care + JK Trading · Celimed · Eli Lilly ČR · Glaxo Smith Kline · LifeScan, Johnson & Johnson + MTE · Medatron · Pfizer

partneři:
Contipro C · IVAX Pharmaceuticals · Zentiva CZ

FINANCE
Registrační poplatek: 300,- Kč / 1 osoba

SLUŽBY ÚČASTNÍKŮM

Ubytování:
Pro zájemce bylo zajištěno ubytování v hotelu Holiday Inn a v Národním centru ošetřovatelství a nelékařských zdravotních oborů.

Vnitřní lékařství:
Účastníci semináře zdarma obdrželi únorové číslo časopisu Vnitřní lékařství a Suplementum - Přednášky IX. Postgraduálního diabetologického semináře Brno 2004.

WWW:
Veškeré informace o samotném průběhu akce jsou k dispozici na internetové stránce www.diabrno.cz. Kromě podrobností ohledně jednotlivých témat a časového harmonogramu si návštěvníci této stránky mohou prohlédnout i fotografie dokumentující celý seminář.

PREZENTACE PARTNERŮ
Prezentace partnerů probíhala po celou dobu konference ve foyer a v přednáškovém sále, kam byl umožněn volný přístup.

PŘEDNÁŠEJÍCÍ NA SEMINÁŘI
MUDr. Jana Bělobrádková
Doc. MUDr. Mojmír Blaha, CSc.
MUDr. Jana Böhmová
Doc. MUDr. Milan Kvapil, CSc.
MUDr. Petr Němec
MUDr. Jindřich Olšovský
Prof. MUDr. Jindřiška Perušičová, DrSc.
MUDr. Leona Procházková
MUDr. Aleš Průcha
Prof. MUDr. Jaroslav Rybka, DrSc.
Doc. MUDr.. Miroslav Souček, CSc.
MUDr. Petra Strnadová
Prof. MUDr.. Štěpán Svačina, DrSc.
Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc.
Prim. MUDr. Alena Mahelová, PhD.
Doc. MUDr. Jiří Špác, CSc.

PRŮBĚH SEMINÁŘE

Pátek 18. 2. 2005 
14:00 hod- Coffee Break
15:00 hod- slavnostní zahájení
15:05 hod- I. blok přednášek
16:30 - 17:00 hod- Coffee Break
17:30 hod- II. blok přednášek
19:30 hod- společenský večer s rautem

Mezi přednáškovými bloky byl pro účastníky připraven Coffee Break, na němž se mohli všichni přítomní občerstvit. Po skončení II. bloku přednášek byl v prostorách hotelu Holiday Inn - restaurace Brasserie a Lobby bar pro účastníky a partnery uspořádán bohatý raut s hudebním doprovodem DJ a vystoupením zpěváka pana Vladimíra Kerndla.

Sobota 19. 2. 2005 
8:30 hod- I. blok přednášek
10:30 - 11:00 hod- Coffee Break
11:00 hod- II. blok přednášek
13:00 hod- sympozium firmy Sanofi Aventis
13:45 hod- oběd

Mezi jednotlivými přednáškovými bloky byl přichystán Coffee Break a po slavnostním zakončení programu byl pro zájemce přichystán oběd v hotelové restauraci Brasseria.

Pořadatel a organizátor děkují všem zúčastněným, a to především partnerům semináře, bez nichž by se tato akce nemohla uskutečnit.Za pořadatele

Ing Martin Špaček
SPKM, s.r.o.
reklamní a pořadatelská agentura

ZA PODPORU SEMINÁŘE DĚKUJEME TĚMTO SPOLEČNOSTEM


partneri.gif


ÚČAST NA SEMINÁŘI
graf účasti
Účastníci: 140
Přednášející: 16
Partneři: 50
Celkem: 206

historie
pořadatel
program
partneři
účastníci
registrace
fotogalerie
zhodnocení
Sanofi - Aventis
Berlin chemie
Servier
Novo Nordisk
Roche
Ostatní partneři
Diabetes 2019
Diabetes 2018
Diabetes 2017
Diabetes 2016
Diabetes 2015
Diabetes 2014
Diabetes 2013
Diabetes 2012
Diabetes 2011
Diabetes 2010
Diabetes 2009
Diabetes 2008
Diabetes 2007
Diabetes 2006
Diabetes 2005
Diabetes 2004
Diabetes 2003
Diabetes 2002