Pokud přijmete naše pozvání, kontaktujte nás co nejdříve.
Zašleme Vám pozvánku a závaznou přihlášku, registrace je nutná do 17.12.2004.
Zároveň si Vás dovolujeme požádat o zaplacení registračního poplatku.
Registrační poplatek činí 300,- Kč.
V případě Vaší neúčasti se poplatek nevrací. Registrační poplatek zašlete do 17.12.2004 na účet společnosti SPKM, s.r.o., která je pověřená organizací semináře.

Způsob platby:

Registrační poplatek 300,- Kč plaťte bankovním převodem na účet společnosti SPKM, s.r.o. Jako variabilní symbol uveďte identifikační číslo z důvodu identifikace Vaší platby.

Identifikační číslo vám bude přiděleno při registraci.

Organizátor:
SPKM, s.r.o., Šumavská 15, 602 00 Brno
Tel., fax: 541 218 936, e-mail: spkm@spkm.cz; info@diabrno.cz, www.spkm.cz
Bankovní spojení: ČSOB Brno, č.ú: 159071601/0300
IČO: 255 74 523, DIČ: CZ255 74 523
u Krajského obchodního soudu vedena v oddílu C, vložka 33 282

Pokud budete potřebovat něco upřesnit, jsem stále na tel. 775 585 564.

Děkuji, přeji krásný den

Lenka Brišová
obchodní manager

SPKM s.r.o.
Šumavská 15
602 00 Brno
tel.: 541 592 295
mobil: 775 585 564

historie
pořadatel
program
partneři
účastníci
registrace
fotogalerie
zhodnocení
Sanofi - Aventis
Berlin chemie
Servier
Novo Nordisk
Roche
Ostatní partneři
Diabetes 2019
Diabetes 2018
Diabetes 2017
Diabetes 2016
Diabetes 2015
Diabetes 2014
Diabetes 2013
Diabetes 2012
Diabetes 2011
Diabetes 2010
Diabetes 2009
Diabetes 2008
Diabetes 2007
Diabetes 2006
Diabetes 2005
Diabetes 2004
Diabetes 2003
Diabetes 2002