Tradice postgraduálních diabetologických

seminářů v Brně

MUDr.Viera Žáčková
Diabetologické centrum II.interní kliniky FN u sv.Anny v Brně

Tradice brněnských postgraduálních diabetologických seminářů vznikla v r.1996, kdy se poprvé sešli v hotelu Santon diabetologové z Brna a z nejbližšího okolí, aby vyslechli přednášky v podání předních českých diabetologů a odborníků jiných oborů.

První tři semináře byly zajištěny po organizační stránce ve spolupráci s farmaceutickými firmami pod vedením Eli Lilly (1996 Santon, zúčastnilo se 25 lékařů), Hoechst ( 1997 Rustikal, 30 lékařů), Novo Nordisk (1998 Slávie, 30 lékařů). Další dva roky 1999-2000 se ujali funkce koordinátora lékaři našeho pracoviště ve spolupráci s Eli Lilly ( 1999 ) a Aventis ( 2000 ). Od r.2001 je seminář organizačně zajištěn firmou SPKM za přispění celé řady farmaceutických firem, které se tradičně našeho semináře zúčastňují. V letech 1999-2001 se seminář konal v hotelu Atlantis, jehož moderní přednáškový sál s vyšší kapacitou umožnil účast podstatně vyššímu počtu posluchačů nejen z Brna a nejbližšího okolí, ale z celé republiky. Počet účastníků se pohyboval kolem 100 – 150 lékařů, jistě také díky tomu, že od r. 1999 byly brněnské semináře zařazeny do systému celoživotního vzdělávání lékařů a záštitu nad nimi převzala ČDS. V letech 2002 - 2003 se seminář konal v kongresové hale hotelu Holiday Inn, zúčastnilo se vždy na 160 posluchačů a celkem nad 200 osob.

Svou náplní se brněnské diabetologické semináře snaží doplňovat další významné české diabetologické akce tak, aby postihly co nejširší problematiku oblasti jak diabetologie, tak i ostatních medicínských oborů týkajících se zejména prevence a terapie diabetických komplikací se snahou o zaměření na možnost praktického využití získaných poznatků. Přednášejícími jsou tradičně nejvýznamnější diabetologové z pražských, ale i dalších diabetologických center (Hradec Králové, Zlín, Brno-Bohunice), i zkušení odborníci v oblastech kardiologie, nefrologie, obezitologie, angiologie, chirurgie, neurologie, oftalmologie, kožního lékařství i dalších oborů.

I v roce 2004 se bude seminář konat v hotelu Holiday Inn a předpokládaný počet účastníků je na 300 osob. Program je zaměřen na DIABETES A ENDOKRINOPATIE, DIABETES A LEDVINY.

Jako pořadatel akce doufám, že Vás letošní program zaujme svým širokým tématickým rozsahem, tradičně kvalitními přednáškami renomovaných diabetologů a jiných odborníků i společenským programem.

Děkujeme všem zúčastněným farmaceutickým firmám za jejich podporu, stejně jako firmě SPKM organizující seminář.

Těšíme se na setkání s Vámi i v příštím roce.

Viera Žáčková
  MUDr.Viera Žáčková  
historie
pořadatel
program
partneři
účastníci
registrace
fotogalerie
zhodnocení
Sanofi - Aventis
Berlin chemie
Servier
Novo Nordisk
Roche
Ostatní partneři
Diabetes 2019
Diabetes 2018
Diabetes 2017
Diabetes 2016
Diabetes 2015
Diabetes 2014
Diabetes 2013
Diabetes 2012
Diabetes 2011
Diabetes 2010
Diabetes 2009
Diabetes 2008
Diabetes 2007
Diabetes 2006
Diabetes 2005
Diabetes 2004
Diabetes 2003
Diabetes 2002