XXVII. postgraduální diabetologický seminář Brno

31. 3. - 1. 4. 2023 | Quality Hotel Brno Exhibition Center

Dovolujeme si Vás pozvat na XXVII. postgraduální diabetologický seminář Brno 2023, který se koná 31.3. – 1.4. 2023 v kongresové hale hotelu Quality Hotel Exhibition Center (bývalý Hotel Holiday Inn), Křížkovského 20, Brno.

Akce je pořádána pod záštitou ČDS a je zařazena do systému kontinuálního vzdělávání lékařů. Věříme, že přijmete naše poznání k aktivní účasti na tomto semináři, který pro Vás bude přínosem z odborného i společenského hlediska.

Těšíme se na setkání s Vámi.

program

Pátek 31. 3. 2023

15:00 / Zahájení semináře

15:20 – 17:20 / 1. blok přednášek

17:20 – 17:50 / Přestávka

17:50 – 19:50 / 2. blok přednášek

Večeře

Sobota 1. 4. 2023

8:30 – 10:00 / 1. blok přednášek

10:00 – 10:30/ Přestávka

10:30 – 12:00 / 2. blok přednášek

12.00 / Zakončení semináře

Oběd

registrace

Registrační poplatek 300,- Kč bude hrazen na místě.

Partneři akce

Aimport

MTE

GALERIE - Dia brno 2022

KONTAKT

Seminář organizuje:
LION MEDIA s.r.o.
IČ: 276 64 937
Tel.: 775 553 611
Email: info@diabrno.cz


Seminář je pořádaný pod záštitou ČDS
Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně
Diabetologické centrum
II. interní klinika, přednosta prof. MUDr. Bohuslav Kianička, Ph.D.
Pekařská 53, 656 91 Brno